• :رنگ ها
  • مهریس ماندگار | 1500شانه 4500تراکم هایبالک | 0104210100601 | سرمه ای
  • :تصاویر
  • :اندازه
  • :قیمت
Zoom

مشخصات فنی فرش:

شانه 1500

تراکم 4500

هایبالک

در تمامی سایزها موجود است.