• :رنگ ها
  • نویان  | 1200شانه گل برجسته_تراکم3600 | 01650101001 | بژ
  • :تصاویر
  • :اندازه
  • :قیمت
Zoom

مشخصات فنی فرش:

شانه 1200

تراکم 3600

8 رنگ 

در تمامی سایزها موجود است.