• :رنگ ها
  • شاهکار آریایی | 1200 شانه تراکم 3600 | سبحان | بژ
  • :تصاویر
  • :اندازه
  • :قیمت
Zoom

شرکت فرش شاهکار آریایی

طرح سبحان

شانه=1200

تراکم=3600

هشت رنگ

.در تمامی سایزها موجود میباشد