• :رنگ ها
  • پاتریس | 1050شانه_تراکم3000 | نیلگون | سرمه ای
  • :تصاویر
  • :اندازه
  • :قیمت
Zoom

شرکت فرش پاتریس

طرح نیلگون

شانه=1050

تراکم=3000

ده رنگ

.درتمامی سایزها موچود میباشد