• :رنگ ها
  • پاتریس | 1050 شانه تراکم 3100 | بهاران | فیروزه ای
  • :تصاویر
  • :اندازه
  • :قیمت
Zoom

شرکت فرش پاتریس

طرح بهاران

شانه=1050

تراکم=3100

ده رنگ

.درتمامی سایزها موجود میباشد