• :رنگ ها
  • کاخ | 1050 شانه تراکم 3100 | خشتی10052 | سرمه ای
  • کاخ | 1050 شانه تراکم 3100 | خشتی10052 | کرم
  • :تصاویر
  • :اندازه
  • :قیمت
Zoom

شرکت فرش کاخ

طرح خشتی10052

شانه=10052

تراکم=3100

هشت رنگ

.در تمامی سایزهاموجود میباشد