• :رنگ ها
  • مهریس ماندگار | 1200شانه گل برجسته_تراکم3600 | الیزا | کرم
  • مهریس ماندگار | 1200شانه گل برجسته_تراکم3600 | الیزا | سرمه ای
  • :تصاویر
  • :اندازه
  • :قیمت
Zoom

شرکت فرش مهریس ماندگار

طرح الیزا

شانه=1200گل برجسته

تراکم=3600

هشت رنگ

.در تمامی سایزها موجود است