• :رنگ ها
  • مهریس ماندگار | 1200شانه گل برجسته_تراکم3600 | آفرینش | سرمه ای
  • مهریس ماندگار | 1200شانه گل برجسته_تراکم3600 | آفرینش | آبی
  • :تصاویر
  • :اندازه
  • :قیمت
Zoom

شرکت فرش مهریش ماندگار

طرح افرینش

شانه=1200گل برجسته

تراکم=3600

هشت رنگ

در تمامی سایز ها موجود میباشد