• :رنگ ها
  • شاهکار آریایی | 700 شانه تراکم 2550 | لیلی | سرمه ای
  • :تصاویر
  • :اندازه
  • :قیمت
Zoom

شرکت فرش شاهکار آریایی

طرح لیلی

شانه=700

تراکم=2550

هشت رنگ

.در تمامی ساسز ها موجود میباشد