• :رنگ ها
  • شاهکار آریایی | 700 شانه تراکم 2550 | اصفهان | کرم
  • شاهکار آریایی | 700 شانه تراکم 2550 | اصفهان | سرمه ای
  • :تصاویر
  • :اندازه
  • :قیمت
Zoom

شرکت فرش شاهکار آریایی

طرح اصفهان

شانه=700

تراکم=2550

هشت رنگ

.در تمامی سایز ها موجود میباشد