• :رنگ ها
  • مهریس ماندگار | 1200 شانه تراکم 3600 | افشان رز | کرم
  • :تصاویر
  • :اندازه
  • :قیمت
Zoom

شرکت فرش مهریس ماندگار

طرح افشان رز

شانه=1200

تراکم=3600

هشت رنگ

.در تمامی سایز ها موجود میباشد